Deprem Sürecinde Yapısal Olmayan Elemanların Neden Olduğu Risk ve Tehlikeler İçin Ölçülebilir Bir Yöntem ve Eğitim Programı İle İç Mimarlık Öğrencilerinin Bilgi ve Farkındalıklarının Geliştirilmesi

TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerinin Destekleme Programı "Deprem Araştırmaları" Başlıklı Özel Proje Çağrısı kapsamında sunulan 121K927 numaralı “Deprem Sürecinde Yapısal Olmayan Elemanların Neden Olduğu Risk...